In een tijd waarin lang gebruikte bronnen van energie op beginnen te raken en waar de negatieve bijeffecten van het opwekken van energie steeds bekender worden groeit groene stroom in bekendheid en populariteit. Wat groene stroom precies is lees je hier.

Groene stroom

Groene stroom

Onder groene stroom wordt de energie verstaan die wordt opgewekt met behulp van duurzame bronnen zoals wind-, water- en zonne-energie. Deze bronnen zijn duurzaam omdat ze niet op kunnen gaan, ofwel uitgeput kunnen raken. Dat is wel het geval met fossiele brandstoffen. Binnen het concept van groene stroom bestaan verschillen in de mate van duurzaamheid. Zo wordt er bijvoorbeeld groene stroom opgewekt uit de verbranding van biomassa zoals afval, maar ook door vrijkomende energie bij getijdenwisselingen.

Grijze vs Groene stroom

Groene stroom is de duurzame tegenhanger van grijze stroom. Onder grijze stroom vallen alle soorten energie die opgewekt wordt door bronnen die wel uitgeput kunnen raken, zoals steenkool, gas en olie. De twee soorten stroom verschillen in kwaliteit niet van elkaar en de ene soort is net zo bruikbaar als de andere. Het verschil zit dus enkel in de manier van opwekking.

Voorheen was groene stroom vaak duurder dan grijze stroom, maar de prijzen komen steeds dichter bij elkaar te liggen en zijn momenteel nagenoeg gelijk.

Groen, groener, groenst

Bij de verbranding van biomassa zullen altijd stoffen vrijkomen die schadelijk zijn voor het milieu zoals koolstofdioxide (CO2), wat deze optie waarschijnlijk de minst groene vorm van groene stroom maakt. Desondanks is deze energie duurzaam en is de uitstoot van schadelijke stoffen aanzienlijk lager dan bij het opwekken van grijze stroom.

In Nederland zijn de meest zichtbare producenten van groene stroom de windmolens. De meningen over mooi en lelijk lopen hierover uiteen, maar feit is dat windmolenparken verantwoordelijk zijn voor een groot deel van de groene energie productie in Nederland en dat het omzetten van bewegingsenergie naar elektriciteit zonder enige vorm van uitstoot plaatsvindt. Een windmolen moet natuurlijk wel geproduceerd worden.

Het voorbeeld van getijdenenergie is een vorm van groene stroom die nagenoeg volledig duurzaam is. Het proces van eb en vloed is een natuurlijk proces, en er komen geen schadelijke stoffen vrij tijdens het opwekken van de energie. Deze en andere vormen van volledig groene stroom zijn nog volop in ontwikkeling en in de opkomst.

Het meest duurzaam is natuurlijk verstandig omgaan met stroom en niet onnodig energie verbruiken.