Met de grote opkomst van groene stroom en energiebedrijven die zich hiermee bezig gaan houden, ontstaan er ook vragen over groene stroom. Wij geven hier antwoord op veelgestelde vragen met betrekking tot groene stroom.

groene stroom vragen
Is er een verschil tussen groene en grijze stroom?
Nee, het verschil in benaming is gebaseerd op de manier van stroomopwekking. Grijze stroom wordt opgewekt met behulp van fossiele brandstoffen, terwijl groene stroom opgewekt wordt met behulp van duurzame bronnen zoals de wind en de zon. Op het moment dat groene en grijze stroom in het net zitten, is het identiek aan elkaar, komt het uit hetzelfde stopcontact en zal er geen verschil te merken zijn bij het gebruik van elektrische apparaten.

Is groene stroom duurder dan gewone stroom?
De productie van groene stroom kost meer dan de productie van grijze stroom. Hier zal de consument echter niets van merken. De productie van groene stroom wordt vaak gedeeltelijk gesubsidieerd en de groene stroomproducenten krijgen belastingkorting wat het verschil in prijs opheft.

Welke groene stroom is het beste voor het milieu?
Vooropgesteld is alle groene stroom beter voor het milieu dan grijze stroom. De uitstoot van CO² is voor iedere vorm van energieopwekking met behulp van duurzame bronnen of methodes vele malen lager dan bij grijze energie. Het is wel zo dat bij sommige vormen van groene stroomproductie meer CO² vrijkomt, dan bij andere productiemethodes. Een voorbeeld hiervan is groene stroom uit biomassa, waar tijdens het verbrandingsproces onvermijdelijk onder andere CO² vrijkomt, en groene stroom uit waterenergiecentrales. Het allerbeste voor het milieu blijft spaarzaam met elke vorm van energie omgaan.

Moet mijn aansluiting veranderd worden voor groene stroom?
Aan de stroom verandert niets. Daarom hoeft u uw aansluiting niet te veranderen. Alleen de manier van opwekken verandert, maar dit heeft geen invloed op uw aansluiting.

Wat is een stroometiket?
In een stroometiket kunt u zien waar de stroom vandaan komt van uw energieleverancier. Ook kunt u zien hoe groen e stroom is en welke bronnen voor hoeveel verbruikt zijn. Deze gegevens worden door de overheid gecontroleerd. Ook wordt hiermee de hoeveelheid CO²-uitstoot bekend gemaakt. Het etiket wordt opgemaakt met de gegevens van het vorige jaar. De energieleveranciers mogen zelf beslissen of ze per product een verschillend etiket willen maken en of ze zakelijk en voor huishoudens willen scheiden.

Ik wil ook gas afnemen, bestaat er ook groen gas?
Ja, er bestaat ook groen gas. Dit is echter nog niet in grote hoeveelheden verkrijgbaar. Hierdoor kan het zijn dat uw gasleverancier met groen gas bedoelt dat het gas niet groen is, maar dat de CO²-uitstoot gecompenseerd wordt door bijvoorbeeld bomen te planten. Voor informatie over of uw gasleverancier echt groen gas leverd kunt u het beste contact opnemen met uw gasleverancier.

Wordt de gehele overstap voor mij geregeld? Heb ik er zelf geen werk van?
Dat klopt, u hoeft alleen aan te geven dat u wilt overstappen en het formulier in te vullen. Uw nieuwe energieleverancier regelt voor u de overstap.

Wat moet ik doen als ik ga verhuizen?
Wanneer u gaat verhuizen, moet u dit op tijd aangeven bij uw energieleverancier. Uw energieleverancier zal dit dan doorgeven aan uw netwerkbeheerder. In de meeste gevallen kan uw energieleverancier met u mee verhuizen. U moet dan wel de meetstand van uw oude en uw nieuwe huis doorgeven. Wanneer uw energieleverancier niet met u mee kan verhuizen, zal deze u hiermee helpen.