A t/m E        F t/m J        K t/m O        P t/m T        U t/m Z

Aanbieders
Op deze website wordt onder aanbeiders verstaan alle aanbieders van groene stroom. Hiermee wordt bedoelt de verschillende energieleveranciers die groene stroom aanbieden. Deze verschillende aanbieders kunt u vergelijken op onze website. Er kan verschil zitten tussen deze aanbieders op het gebied van opwekking van stroom en op het gebied van prijs.

Broeikaseffect
Dit is het wereldwijde probleem dat ontstaan is door broeikasgassen. Deze gassen komen onder andere vrij bij het opwekken van grijze stroom. Doordat er steeds meer gassen bijkomen, wordt het steeds warmer op de aarde. Dit heeft vele gevolgen voor het leven op aarde. Daarom moeten er maatregelen genomen worden om er niet meer gassen bij te laten komen. Eén van de verbeteringen zal overstappen naar groene stroom zijn.

C
CO2 is de chemische formule voor koolstofdioxide. Dit wordt ook wel kooldioxide of koolzuurgas genoemd. CO2 is een kleurloos en reukloos gas wat één van de broeikasgassen is die het broeikaseffect versterkt.

Duurzaam
Het woord duurzaam heeft verschillende betekenissen. Bij stroom betekent dit vooral het gebied zodanig gebruiken dat de voorraden niet opraken. Een leuk filmpje waarin duurzaam wordt uitgelegd (in het Engels): filmpje

Duurzame bronnen
Er zijn verschillende bronnen voor elektriciteit die duurzaam zijn. De verschillende bronnen zijn: wind, zon, water en biomassa. Dit zijn bronnen die niet opraken en waar geen CO2 vrijkomt bij de opwekking van energie.

Fossiele brandstoffen

Fossiele brandstoffen zijn bijvoorbeeld gas en kolen. Deze brandstoffen raken op een gegeven moment op en zijn dus niet onuitputtelijk zoals duurzame bronnen.

Groene stroom
Groene energie is elektriciteit opgewekt uit duurzame bronnen. Over het energienetwerk is er geen verschil te merken tussen groene en grijze energie. Groene stroom is er om de uitstoot van CO2 en andere schadelijke stoffen te verminderen.

Grijze stroom
Grijze energie wordt opgewekt uit fossiele brandstoffen. Deze brandstoffen raken op en er komen bij de opwekking van energie schadelijke stoffen vrij die slecht zijn voor het milieu zoals CO2. Bij het gebruik van stroom is er geen verschil te merken tussen groene of grijze stroom, alleen de manier van opwekken is anders.

Getijdenenergie
Bij getijdenenergie wordt er gebruikt gemaakt van de hoogteverschillen van het water bij eb en vloed. Er wordt een turbine geplaatst die door het verschil in hoogte in beweging wordt gezet. Deze beweging wordt doorgeven aan een generator die dit omzet in stroom.

Hernieuwbare energie
Hernieuwbare energie wordt vaak gelijkgesteld aan duurzame energie. Het is echter wel iets anders. Hernieuwbare energie is energie dat bij het proces verloren gaat wel gebruikt wordt. Bijvoorbeeld bij water koken, gaat er warmte verloren en wordt dit niet optimaal gebruikt.

Kilo watt piek
1 kilowattpiek is 1000 wattpiek. Dit begrip wordt gebruikt om het vermogen uit te leggen van bijvoorbeeld zonnepanelen en andere systemen die met stroom te maken hebben of stroom opwekken.

Leverancier
Met het begrip leverancier wordt op deze website de energieleverancier bedoeld. Er zijn veel verschillende energieleveranciers die verschillende soorten stroom aanbieden. Op onze site groenestroomvergelijken.com kunt u verschillende energieleveranciers met elkaar vergelijken die groene stroom aanbieden en kiezen wat het beste bij u past.

Netwerkbeheerder
De netwerkbeheerder kan per regio verschillen. Dit is de beheerder van het energienet. Zijn taak is de energie te transporteren naar de particulieren. De netwerkbeheerder houdt zich ook bezig met het onderhoud, aansluiting en het beheren van het netwerk.

Osmose
Osmose is een manier van energie opwekken uit reactie van zoet water dat in aanraking komt met zout water. Bij dit proces komen er energie en warmte vrij die gebruikt kunnen worden door een installatie om hier stroom van op te wekken.

Rendabel
In hoeverre de kosten opwegen tegen de opbrengsten.

Salderen
Salderen is het verrekenen van uw eigen opgewekte stroom met de stroom die u krijgt van uw energieleverancier. Voor de voorwaarden en hoe het werkt, kunt u kijken op deze pagina.

Stroometiket
Het stroometiket verschilt per leverancier. Hier staat namelijk hoe de energie die deze aanbieder levert, is opgewekt. De meeste energieleveranciers hebben voor de verschillende mogelijkheden een ander stroometiket.

Slimme meter
Dit is een digitale elektriciteitmeter. Deze kan op afstand worden bediend. Deze meter is digitaal. De slimme meter kan ook gegevens digitaal versturen naar uw energieleverancier.

Turbine
Onder het woord turbine wordt in dit geval de wind of waterturbines verstaan. Hiermee wordt een machine bedoeld die in beweging wordt gezet door wind of water. Deze beweging wordt doorgegeven aan een generator die het omzet in stroom.