Energie uit afval

Een nieuwe trend op duurzaam gebied van afvalverwerking is het opwekken van energie uit afval dat niet te recyclen is. Afvalenergiecentrales verbranden ons huisafval waaruit ze energie opwekken en deze energie wordt vervolgens direct teruggeleverd via het net.

Energie uit afval wordt populairder

Energie opgewekt door het verbranden van afval is een stuk duurzamer dan de energie-opwekking uit fossiele brandstoffen. Het mes snijdt hier aan twee kanten: we geraken ons afval kwijt en we stoken géén fossiele brandstoffen op.

Naamloos

Duurzaamheid in de hoofdrol

Het type afval waar het hier om gaat, betreft voornamelijk het gemengde en huishoudelijke afval. Het recyclen hiervan heet ‘thermische recycling’. Dit vindt hier in Nederland plaats bij zogenaamde Afval Verbrandings Installaties (AVI’s). De kwaliteit van AVI’s kunnen verschillen op milieuprestatie en hier speelt duurzaamheid de hoofdrol.

Energie opwekken uit afval is dus duurzaam en heeft veel voordelen. Naast de opgewekte energie en het verkleinen van de afvalberg, zoals we hierboven al even noemden, kan hetgeen na verbranding overblijft soms ook efficiënt worden ingezet. Vooral de wegenbouw-sector heeft wat aan deze resten, waar 85% hiervan reeds weer wordt hergebruikt.

Meer en meer initiatieven

Nederland kent inmiddels 12 afvalenergiecentrales, drie grootschalige biomassa-energiecentrales en twee slibverbrandingsinstallaties voor de omzetting van afval in energie. Hiernaast timmeren ook andere, kleinere partijen hard aan de weg voor wat betreft deze duurzame energieopwekking.

Neem nu Milieu Service Nederland. Dit bedrijf uit Amsterdam streeft ernaar zoveel mogelijk afval te recyclen. Dat klinkt alvast goed.
Niet al het afval is echter te recyclen. Dit is het afval wat de verbrandingsoven ingaat en waarmee energie wordt opgewekt. In feite betekent dit dat er nog steeds recycling plaatsvindt natuurlijk. Naast de stroom die dit levert, ontstaat zo ook warmte, die het bedrijf levert aan bedrijven en woningen. Dit heeft dus een grote vermindering van CO2-uitstoot tot gevolg.
Andere ‘methoden’, zoals preventie (dus gewoon: geen afval maken), is natuurlijk het beste, maar: “.. voor bepaalde soorten afval is verbranding de meest duurzame manier en kan dit toch leiden tot een reductie van CO2-uitstoot”, aldus het bedrijf.

Amerikaans onderzoek

In Nederland zijn er nog geen cijfers voor, maar uit recent Amerikaans onderzoek dat energie uit afval voor een flinke CO2 reductie zorgt. Onderzoekers keken naar een AVI met een verwerkingscapaciteit van 1500 ton per dag waaruit energie en warmte wordt opgewekt. De AVI verwerkte zowel bedrijfsafval als huisafval. Volgens de onderzoekers resulteerde deze dit in een reductie van 270.000 ton CO2 uitstoot per jaar. Niet insignificant dus.

Kortom, energie uit afval is duurzaam en is een win-win situatie waarbij “afval verdwijnt en energie verschijnt”. Dit is een groeimarkt en we verwachten dat we hier in Nederland, maar ook in de rest van de wereld, hier de komende jaren flinke stappen kunnen gaan zetten!

 

Comments are closed.