Met wind krijgt men vaak te maken en dit levert soms ook irritaties op, maar de wind kan ook positief gebruikt worden. Hieronder worden de verschillende manieren om zelf groene stroom op te wekken met een windmolen (ook wel windturbine) beschreven.

windmolens
Er bestaan verschillende mogelijkheden om een eigen windmolen te kopen, bijvoorbeeld op de website mijnwindmolen.nl. Daar kunt u kiezen tussen verschillende typen met een ander aantal kW dat deze molens kunnen opwekken. Hierbij moet u echter niet denken aan een windmolen die u normaal bij de dijk ziet. Deze molens zijn speciaal voor kleinschalig gebruik en zijn iets kleiner en anders uitgevoerd.

Zelf bouwen

Ook bestaan er verschillende mogelijkheden om zelf een windmolen te bouwen. Hiervoor moet u echter wel technisch ingesteld zijn en er voldoende tijd en energie voor over hebben. Wanneer u interesse heeft, kunt u op het forum.zelfbouwenergie.nl kijken.

Beperkingen zelf windmolen/turbine plaatsen

Natuurlijk is er voor het bouwen en plaatsen van windmolens wet- en regelgeving opgesteld. Om een windmolen te plaatsen heeft u bijvoorbeeld een milieu- en bouwvergunning nodig. Dit kan verschillen per type en per grootte van de windmolen. Voor het aanvragen van deze vergunning kunt u het beste contact opnemen met uw gemeente. Ook is het handig om in het bestemmingsplan van uw buurt te kijken.

Subsidies

Op dit moment zijn er geen landelijke subsidies voor eigen windmolens. In sommige gemeenten kunt u wel een kleine vergoeding aanvragen. Voor ondernemers bestaat er belastingaftrek tot maximaal 44%.

Eigen stukje windmolenpark

Wanneer u niet op uw eigen grond een windmolen wilt hebben bestaat er ook de mogelijkheid om een stukje windmolenpark te kopen. Door een windmolen in meerdere stukjes te verdelen wordt het ook betaalbaar voor een normaal huishouden om eigen energie van een eigen windmolen te krijgen.

Bij het project van GreenChoice worden twee windmolens in elk 10.000 delen verdeeld. Wanneer al de 20.000 delen verkocht zijn, worden deze windmolens geplaatst. U kunt er zelf voor kiezen hoeveel delen u wilt kopen. De overige energie die u niet van de windmolen komt koopt u dan bij uw netwerk beheerder (in dit geval verplicht bij de energiebeheerder Greenchoice). Winddelen zijn al te koop vanaf €351 (plus nog wat onderhoudskosten per jaar). Hiermee koopt u voor 16 jaar stroom. Dit bedrag is in ongeveer 8,5 jaar weer terugverdiend. Voor meer informatie, kijk op windcentrale.nl.