Wanneer u zelf groene stroom opwekt, is er de mogelijkheid om de energie die u niet gebruikt terug te leveren aan het energienetwerk zodat andere huishoudens dit kunnen gebruiken. De Nederlandse energie leveranciers zijn wettelijk verplicht om 5.000 kWh energie per jaar terug te leveren. Teruglevering van energie wordt ook wel salderen genoemd.

teruglevering groene stroom

Wat is terugleveren?

Wanneer u meer energie opwekt dan dat u op dat moment verbruikt, wordt uw energie meter teruggedraaid. Dit wordt automatisch verrekend met uw energierekening. Wanneer u in totaal meer opwekt dan dat u in totaal verbruikt, kunt u bij bepaalde groene stroom aanbieders hier een vergoeding voor krijgen. Hier is wel een maximum verbonden aan het aantal KWh dat een huishouden kan terugleveren. Bij GreenChoiche kunt u bijvoorbeeld negatief groene stroom salderen (tot -1000kWh) en bij Atoomstroom kunt u onbeperkt salderen (tot 0 KWh, dus niet in de min).

Benodigdheden

Voordat u energie kunt terugleveren, moet u een paar aanpassingen aanbrengen. Een belangrijk onderdeel hiervan is dat u een speciale energiemeter nodig heeft die ook terug kan rekenen wanneer u energie teruglevert. U kunt hierbij twee verschillende meters hebben.

1. Analoge meter

Dit wordt ook wel de ferrarismeter genoemd. Dit is de wat oudere meter. Deze meter loopt terug wanneer u zelf energie opwekt. Dit wordt dan automatisch verrekend met uw energierekening.

2. Slimme meter

Dit is een digitale meter die apart de teruggeleverde energie en de gebruikte energie berekent. Dit is de handigste optie voor wanneer u meer stroom wilt salderen dan dat u gebruikt. De prijs van deze meter zal zo rond de 70 euro uitkomen. Wanneer u deze meter wilt aanschaffen kunt u deze aanvragen bij uw energieleverancier. De energieleverancier zal hem binnen drie maanden plaatsen.

Hoe kan ik dit regelen?

Wanneer u de benodigdheden heeft en uw eigen groene stroom opweksysteem is aangesloten aan uw eigen netwerk, dient u contact op te nemen met uw energieleverancier. Er zal een nieuw contract opgesteld moeten worden waarin het terugleveren van stroom opgenomen is. Hierna neemt u contact op met de netwerkbeheerder van de regio waarin u woont. Dit omdat wanneer u teveel groene stroom opwekt het teruggeleverd zal worden aan dit netwerk.

Regelgeving

In 2011 is er een wet aangenomen die Slimme Meterwet heet. Hierin zijn ook regels met betrekking tot salderen opgenomen. Enkele van deze regels zijn:
– Het maximum salderen is verhoogd naar 5000 KWh;
– Er is een aansluitingscapaciteit die alleen van toepassing is op grotere ondernemingen. Om te kunnen salderen moet u een kleingebruikeraansluiting hebben. Dit is 3×80 Ampère;
– Niet meer salderen dan dat er verbruikt wordt. Greenchoice heeft echter haar limiet op -1000 KWh gezet. Dit is een uitzondering op de regel en dit kan eenzijdig veranderd worden.

Leave a Reply