De warmte van de zomer gebruiken in de winter en de kou van de winter gebruiken in de zomer, dat is het idee van deze methode. De methode houdt in dat u koude of warmte opslaat in de bodem. Hierdoor kunt u besparen op uw energiekosten. In de praktijk is hiermee 95% besparing op koeling mogelijk en 40%-50% op verwarming van gebouwen (gemiddeld zal dit op zo’n 60% uitkomen).

koude- warmte opslag

Werking

Dit systeem is zo gemaakt dat het gebruik maakt van de natuurlijke isolerende functie van de grond. Dit zodat de warmte warm blijft en de kou koud. Hierdoor kan de warmte van de zomer gebruikt worden in de winter en de kou van de winter gebruikt worden in de zomer. Niet alle grond is hier even geschikt voor en hierdoor zal het rendement van KWO verschillen per locatie. Voor aanleg van dit systeem moeten er vrijwel altijd een of meerdere bronnen geboord worden, dit verschilt per soort systeem. Er zijn twee verschillende soorten systemen, open en gesloten.

Open

Bij het open systeem wordt er water onttrokken van het grondwater. Hiervoor moeten er twee bronnen geboord worden. Eén voor het warme en één voor het koude grondwater. In de zomer wordt er uit een koude bron grondwater omhoog gepompt. Dit water koelt de ruimte en neemt de warmte in zich op. Deze warmte wordt doorgepompt in een bron en dit vormt de warmtebron. In de winter wordt uit de warmtebron water omhoog gepompt. Daar wordt met een warmtepomp de warmte aan het water onttrokken. Deze warmte kan daarna gebruikt worden voor de verwarming van het gebouw.

Gesloten

Hiervoor hoeft u geen vergunning aan te vragen. Dit systeem werkt met een buizensysteem dat +/- 100 meter de grond in gaat. Op deze buizen is een warmtewisselaar aangesloten. In de winter wordt door de buizen in de grond een vloeistof (meestal water met een antivriesvloeistof) gepompt die in de grond opwarmt. Door het doorpompen komt de nu warme vloeistof aan bij de koude ruimte. Deze kan gebruik maken van de warmte en de daarna koude vloeistof wordt weer terug gepompt in de grond. En in de zomer wordt er gebruik gemaakt van de koude vloeistof.

Wet en regelgeving

Er zijn verschillende wetsartikelen die van toepassing zijn op KWO. Er bestaat ook verschil in de wet- en regelgeving tussen de open en de gesloten systemen. Ook kan het verschillen per gemeente hoe de aanvraag voor een open of gesloten systeem in behandeling worden genomen.
Zo moeten open systemen voldoen aan de Grondwaterwet en gesloten systemen aan de Wet milieubeheer. Verder is er nog de Wet bodembescherming. Hierin staat dat je de bodem niet mag vervuilen en dat vervuiling niet verspreid mag worden door werkzaamheden. Voor informatie over eventuele bodemverontreiniging kunt u terecht bij uw gemeente. Ook is er nog een Provinciale Milieuverordening. Deze verschilt per provincie.
Naast al deze regels is er ook de mogelijkheid van subsidie. Deze subsidies worden verstrekt door uw gemeente en/of provincie. Kijk voor meer informatie hierover op de website agentschapnl.nl

Uitvoering/knelpunten

Of dit ook in de prakrijk uitvoerbaar en rendabel is hangt af van verschillende factoren.
– Bij ene opensysteem: Grondwater moet goed zijn en bereikbaar
– Vergunning nodig voor het onttrekken en filtreren van grondwater. Hierover beslist de gemeente en dit kan een poos duren voor u hierover duidelijkheid heeft.
– Voor bepaalde gebieden is het minder rendabel door de verschillende soorten grond welke ook verschillende isolerende capaciteit hebben.
– U heeft hierdoor een iets hogere energie rekening (dit weegt echter niet op tegen de grote voordelen op uw gas rekening)
– Er moet geboort worden in uw tuin/omgeving van uw huis