Het wordt steeds bekender, uit de uitwerpselen van koeien, varkens of andere dieren gas, warmte en energie halen. Dit heeft grote voordelen en maakt de mest nuttig.
De biogasinstallatie wordt vooral gebruikt bij de grotere boerderijen. Daarbij komt er zoveel gas vrij dat er meestal ook aan verschillende huishoudens geleverd kan worden.
Om een beeld te krijgen van hoeveel de mest opbrengt:
– Op de elektriciteit van de mest die een koe in één jaar produceert kan een auto 5000 kilometer rijden
– Per dag zijn er twee koeien nodig voor het gasverbruik (van ook 1 dag) van een gezin.

Werking

De mest komt door roosters heen in een opslagplaats terecht. Uit deze opslagplaats wordt de mest gepompt naar een vergister. Dit is een silo of tank waarin de mest en andere energierijke landbouwproducten bij elkaar samenkomen. In deze tank wordt de biomassa opgewarmd tot 38/39 graden. Hiermee wordt het proces begonnen. Het gas wat daarbij vrijkomt, bestaat uit 60% methaan en 38% CO2 (en nog wat andere resten). Dit gas kan met een warmtekrachtkoppeling omgezet worden in energie.
Deze energie kan onder andere gebruikt worden voor de biogasinstallatie zelf. De gasmotor levert ook energie in de vorm van warm water, dat gebruikt kan worden voor de opwarming van huizen en gebouwen.
Na het proces om met mest gas of elektriciteit op te wekken kan de mest nog gewoon gebruikt wordt voor op het land.

Rendement

Het rendement van een biogasinstallatie is zeker interessant voor boeren. Vooral vanaf 3.000 ton mest per jaar. Een koe geeft jaarlijks zo’n 36 ton mest, vanaf ongeveer 80/90 koeien en verdere langbouwproducten is een biogasinstallatie een goede investering.
De levensduur van deze hele installatie ligt op ongeveer 15 jaar en wordt steeds langer door de technologische ontwikkelingen. Na ongeveer 8 jaar zijn de kosten er uit. Dit is wel afhankelijk van het type en de grootte van de installatie en de hoeveelheid mest die geproduceerd wordt.

Boeren in Nepal

In Nepal wordt dit systeem gebruikt voor de kleine boeren. Ze krijgen een biogasinstallatie op hun erf en met het gas dat vrijkomt kunnen ze koken en hun huis verlichten. Hierna wordt de mest op het land gegooid. Dit wordt gedaan door een Nederlandse ontwikkelingsorganisatie. Hierdoor kunnen de kleine boeren zich steeds beter zelf redden.