Zonne-energie is een erg bekende duurzame bron voor groene stroom opwekking. Wanneer mensen zelf groene stroom willen opwekken, wordt er ook vaak gebruik gemaakt van zonnepanelen. Wilt u ook uw eigen zonnepanelen? Kijk dan op deze pagina. Het zonlicht wordt ook gebruikt voor grotere projecten van verschillende energieleveranciers. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van solarparken. Dit zijn parken die vol staan met zonnepanelen.

zelf stroom opwekken

De zon

De zon is een ster en staat op 150 miljoen kilometer afstand en geeft zoveel warmte af dat wij deze warmte op aarde kunnen voelen. De zon is eigenlijk een grote kolkende gasmassa. Het licht dat hiervan afkomt, kan en wordt door de mensen op verschillende manieren gebruikt. Voorbeelden zijn: voor de opwekking van energie en voor warmte. De zon geeft zelfs zoveel licht en warmte dat wanneer al het licht en al de warmte van de zon omgezet zou worden in energie, de aarde 9000 keer teveel stroom zou hebben voor alle mensen.

Werking zonnepanelen

De zonnepanelen bestaan uit verschillende zonnecellen naast elkaar. In deze zonnecellen zijn twee lagen silicium aangebracht. Tussen deze twee lagen ontstaat een elektrische stroom wanneer er licht op de bovenste laag silicium komt. Deze stroom energie van de verschillende zonnecellen wordt naar een omvormer gebracht. In deze omvormer wordt de stroom omgezet in bruikbare stroom voor dagelijks gebruik.

Parken in Nederland

In Nederland zijn er verschillende solarparken. Er zijn ook nog verschillende nieuwe projecten bezig. In 2013 wordt er begonnen aan een groot park naast een industrieterrein bij Almelo. Er zijn per energieleverancier verschillende solarparken. Voor informatie waar uw zonne-energie vandaan komt, kunt u meestal terecht op de website van uw energieleverancier.

Rendement

Veel mensen denken dat wanneer de zon niet schijnt de zonnepanelen niets opleveren. Dit is echter niet waar. Zonder dat de zon schijnt, leveren de zonnepanelen nog steeds energie. Het rendement van de meest gebruikte zonnepanelen ligt tussen de 5% en 15%. Dit is het percentage licht dat omgezet wordt in stroom. Er zijn verschillende zonnepanelen te koop. De zonnepanelen met het hoogste rendement zijn het duurst. Begin 2012 zijn er belangrijke ontwikkelingen geweest op dit gebied. Er werden eerste stappen gezet richting een zonnepaneel met een rendement van 70%.

Voordelen zonne-energie

Er zijn verschillende voordelen bij zonnepanelen, onder andere:
– Het is een duurzame energiebron. Dit betekent dat de zonnepanelen stroom opwekken zonder dat daar CO² bij vrij komt.
– Zonnepanelen zijn gemakkelijk in onderhoud.
– zonnepanelen zijn stille stroomopwekkers en geven hierdoor geen overlast voor de omgeving.

Door deze voordelen is dit een veelgebruikte manier om stroom op te wekken. Het nadeel van zonnepanelen is dat bij het maken van zonnepanelen wel CO²-uitstoot is. Dit wordt echter ruim goed gemaakt door de duurzame manier van stroom opwekken. Er worden onderzoeken gehouden om ook de productie duurzaam te maken.