Windenergie is een van de bekendere manieren om groene stroom op te wekken. Een groot voordeel is dat wind er bijna altijd is in Nederland. Soms meer en soms minder, maar over het algemeen genoeg. Windenergie is op dit moment een van de schoonste manieren om voor veel huishoudens tegelijk groene stroom op te wekken.

Werking windmolens

De meeste windmolens hebben drie wieken. Deze wieken worden ook wel rotorbladen genoemd. De wieken staan altijd naar de wind toe gekeerd. De wind laat die wieken rondjes draaien en deze beweging wordt doorgegeven aan een as. Deze bewegingsenergie wordt in een generator omgezet naar elektriciteit. De werking van deze generator is te vergelijken met de werking van een dynamo. Uit deze generator wordt de groene stroom doorgegeven aan de netwerkbeheerder. De windmolens zijn aangesloten op de dichtstbijzijnde kabel van een netwerkbeheerder.

Opbrengst

De opbrengst van een windmolen wordt bepaald door verschillende factoren:
– De locatie van de windmolen
– De hoogte van de windmolen
– Welke tijd van de dag het is
– Het seizoen
– Het type windmolen
Doordat de wind niet altijd even hard waait, wordt niet altijd het maximale vermogen gehaald. De windmolen begint energie op te wekken bij windkracht 2. Bij windkracht 6 word het maximale vermogen behaald en bij windkracht 10-12 wordt de windmolen stil gezet. De windmolen wordt dan stilgezet, omdat er een kans op beschadiging bestaat.
Zelf windenergie opwekken? Kijk dan op deze pagina.

Enkele nadelen windmolens

Helaas zijn er ook altijd nadelen te vinden. Deze wegen echter niet op tegen de grotere voordelen van het niet gebruiken van groene stroom.

Energie gebruik door windmolen
Voor de windmolen zelf is ook energie nodig. Hierbij is te denken aan onderhoud, productie, winning benodigde grondstoffen, veel elektronica en uiteindelijk de afbraak. Ook wordt er tijdens het productieproces een grondstof gebruikt die is afgeleid uit aardolie. Hiervoor zullen in de toekomst waarschijnlijk alternatieven gevonden worden. In een periode van 3 tot 6 maanden is dit echter alweer terug verdiend door de milieuvriendelijke manier van energie opwekken.

Nadelen voor dieren
Voor verschillende vogels kunnen windmolens best gevaarlijk zijn. Deze dieren kunnen uit de lucht geslagen worden wanneer ze te dichtbij komen. Om zo min mogelijk nadelen te hebben van de windmolens wordt er eerst een m.e.r. (milieueffectrapportage) gemaakt voordat er windmolens geplaatst worden.