Warmtebronnen worden steeds vaker gebruikt voor de opwekking van energie en verwarming van huizen en gebouwen. Er komen steeds meer verschillende systemen om dit mogelijk te maken. Deze systemen gebruiken de warmte van de zon, de aarde of de industriële restwarmte. De warmte wordt afgegeven aan water of een vloeistof en kan dan gebruikt worden. Warmtebronnen zijn er in verschillende soorten en maten. In 1913 werd voor het eerst warmte uit de aarde gebruikt om stroom op te wekken.

warmtebronnen

De verschillende systemen:


Geothermische energie

Het woord geothermische energie betekent letterlijk warmte uit de aarde. Deze warmte komt van 2.000 meter diepte uit de aarde. Deze warmte wordt opgenomen in water of een vloeistof wat in leidingen omhoog gebracht wordt. De vloeistof of water koelt af wanneer deze in de leidingen omhoog komt. Hier ontstaat stoom die door druk verschillen gescheiden wordt van de vloeistof. De stoom laat een soort molen (turbine) draaien die in verbinding staan met een generator. De generator zet de draaiing van de turbine om in energie.

Koude Warmte Opslag (KWO)

KWO is een systeem die warmte van de zomer gebruikt in de winter en de kou in de winter gebruikt in de zomer. Dit systeem wordt vooral voor kleinschalige projecten gebruikt. Ook kunt u zelf zo’n systeem laten aanleggen zodat u de warmte uit de grond kunt gebruiken. Meer informatie over het gebruik van dit systeem kunt u vinden op onze pagina doe het zelf: koude warmte opslag. Dit systeem is ook op verschillende plaatsen voor collectief gebruik.

Zonthermische energie

De systemen die hieronder vallen maken allemaal gebruik van spiegels of lenzen die het zonlicht bundelen. Van dit gebundelde zonlicht komt warmte die in een vloeistof opgenomen wordt. Hiervoor is alleen directe energie te gebruiken, dit betekent dat het onbewolkt moet zijn en er mogen geen andere deeltjes in de lucht zitten. Omdat het in Nederland redelijk vaak bewolkt is deze methode minder rendabel en wordt dit systeem bijna alleen gebruikt in landen met meer zonuren.

Warmte uit oppervlakte water

Er zijn twee verschillende soorten oppervlakte water, namelijk open en gesloten. Een voorbeeld van een open oppervlakte is een beek of rivier waar het water doorheen stroomt. Een voorbeeld van een gesloten oppervlakte water is een vijver of een plas. Hier vindt een beperkte tot geen doorstroming plaats. Deze warmte, of juist kou, kan gebruikt worden voor de koeling of verwarming van verschillende huishoudens.

Industriële restwarmte

Restwarmte is de warmte die vrijkomt uit industrie. Wanneer deze warmte niet gebruikt wordt voor energie wordt dit gekoeld zodat het geen schade aanbrengt aan de natuur. Dit gebeurt echter steeds minder vaak omdat deze warmte ook nuttig gebruikt kan worden. De warmte wordt dan door leidingen vervoerd en gebruikt voor de verwarming van verschillende huishoudens en bedrijven.

In Nederland

In Nederland zijn er verschillende warmtenetwerken te vinden. Hieronder bevinden zich 13 grotere warmtenetten (met meer dan 5.000 gebruikers). Het aantal kleinschalige netwerken wordt geschat op 6.900. Het precieze aantal is niet bekend omdat er niet voor alle systemen een vergunning aangevraagd hoeft te worden. In Nederland hebben Nuon, Essent en Eon het overgrote deel van de warmtenetwerken in bezit.
De meeste energie leveranciers gebruiken warmte die vrijkomt van de industrie of bij het opwekken van elektriciteit. Waardoor er warmte gebruikt wordt die normaal verloren zou gaan.