Biomassa is een van de grotere bronnen voor groene stroom in Nederland. Biomassa is een verzamel naam voor al het materiaal wat afkomstig is uit de natuur, zoals hout en GFT-afval (groente, fruit en tuinafval). Deze biomassa wordt in installaties bewerkt zodat er stroom of gas vrijkomt. Er zijn verschillende manieren van bewerken, namelijk: verbranding, vergisting en vergassing. Het is een duurzame manier van opwekken, maar toch komen er bij verbranding soms nog stoffen vrij die slecht zijn voor het milieu. Hoe dit beperkt kan worden, wordt nog verder onderzocht.

biomassa 23

Hoe werkt het?

De biomassa wordt verwerkt in een energiecentrale. Dit kunnen centrales zijn die speciaal gemaakt zijn voor biomassa of centrales waar eerder kolen in verwerkt werden. Bij kolencentrales zijn wel regels aan verbonden over welke biomassa er wel in kan verwerkt worden en welke niet. Een voorbeeld van wat verwerkt kan worden in kolencentrales is hout dat op een speciale manier bewerkt is. De kolencentrales hebben door biomassa een CO2 uitstoot die 70% lager ligt dan wanneer er kolen verwerkt zouden worden. Ook zijn er speciale biomassacentrales waar meerdere soorten biomassa in kunnen. Er zijn meerdere mogelijkheden om biomassa te verwerken. De verschillende mogelijkheden zijn hieronder in het kort beschreven.

Verbranding

Het grootste gedeelte biomassa wordt verwerkt in afvalverbrandingsinstallaties. Dit is ook de plaats waar het grootste gedeelte van al het huishoudelijke afval verbrand wordt, 50% van het huishoudelijke afval bestaat uit biomassa. In Nederland zijn er in totaal elf afvalverbrandingsinstallaties (AVI’s) energie opgewekt uit biomassa. Dit wordt vervolgens verkocht en geleverd aan het energienetwerk als groene energie.

Vergisting

Deze methode wordt vooral gebruikt voor het GFT-afval. Het is net als bij compostering van biomassa een soort van rotting. Een verschil is dat compostering met zuurstof gebeurt en vergisten met verschillende soorten bacteriën. Voor agrarische bedrijven is er de mogelijkheid om een eigen biogasinstallatie te hebben op het erf. Voor meer informatie over biogasinstallaties voor agrarische bedrijven kunt u hier kijken.

Vergassing

De biomassa kun je vergassen wanneer je dit verbrandt onder bijzondere omstandigheden. Een voorbeeld van deze bijzondere omstandigheid is wanneer er zeer weinig zuurstof gebruikt wordt. Er ontstaat vervolgens een mengsel van verschillende gassen die zeer brandbaar is, dit heet biosyngas. Dit biosyngas wordt in Nederland onder andere gebruikt voor de verbrandingsinstallaties.

Hoe duurzaam is het?

Het is moeilijk te zeggen hoe duurzaam biomassa is. Het is namelijk mogelijk dat er tijdens het proces van verbranding ook schadelijke stoffen vrijkomen en mee verbrand worden, aangezien er niet altijd nagekeken kan worden waar het afval vandaan komt. Wel worden er tegenwoordig filters gebruikt, die de schadelijke stoffen die vrijkomen tegenhouden. Voor de productie en vervoer van biomassa is er brandstof nodig. Hiervoor worden meestal geen “groene brandstoffen” gebruikt. Daarnaast is het niet goed voor de voedselprijzen wanneer er bijvoorbeeld suikerriet gebruikt wordt als biomassa. Er worden nog verdere onderzoeken gedaan naar hoe het proces nog duurzamer worden.