Groene stroom wordt op verschillende manieren opgewekt. Nederlandse energieleveranciers halen hun groene stroom voornamelijk uit biomassa en windenergie. Water- en zonne-energie blijven in Nederland momenteel nog een beetje achter, vooral in vergelijking met Scandinavië waar meer dan de helft van de groene stroom opgewekt wordt met behulp van water. De meest voorkomende productiemethodes van groene stroom worden hier verder uiteengezet.

Biomassa

Groene stroom uit biomassa ontstaat door de energie die vrijkomt tijdens de verbranding, vergisting of vergassing van organische stoffen zoals (huis)afval, snoeihout, olie en mest. Deze soorten biomassa worden doorgaans opgedeeld in twee verschillende soorten. Droge biomassa, waar bijvoorbeeld snoeihout en droog gft-afval onder valt, en natte biomassa waar mest en rioolslib onder valt. Droge biomassa wordt doorgaans verbrand en natte biomassa vergast of vergist. Bij de verbranding van biomassa komt onvermijdelijk koolstofdioxide (CO2) vrij, een stof die schadelijk is voor het milieu, maar de uitstoot van CO2 bij de verbranding van biomassa ligt aanzienlijk lager dan bij de verbranding van fossiele brandstoffen. Andere schadelijke stoffen die vrijkomen worden steeds meer uit de lucht gefilterd.

Windenergie

Windmolens op dijken, in de buurt van de kust of zelfs hele windmolenparken in zee leveren groene energie doordat de wind de wieken van de molen laat draaien. Door deze beweging wordt er een generator, een soort dynamo, aangedreven die de beweging omzet in stroom. De opbrengst van windmolens kan verschillen per seizoen, locatie, soort windmolen en door wisselende windsterktes, maar over het algemeen kan er vanuit gegaan worden dat het een betrouwbare bron van energie is.

Waterenergie

Waterenergie kan op verschillende manier opgewekt worden. Voorbeelden zijn waterkrachtcentrales bij stuwdammen, door de wisselingen in getijden (eb en vloed) en osmose werking tussen zout en zoet water waarbij opgebouwde druk omgezet wordt in energie (zogenaamde blauwe energie). De laatst genoemde methode wordt al toegepast, maar is ook nog steeds volop in ontwikkeling. Een andere vorm van waterenergie die in ontwikkeling is, is golfslagenergie.

Zonne-energie

Naast windmolens zijn zonnepanelen waarschijnlijk de meest bekende manier om energie op te wekken. Een zonnepaneel bestaat uit zonnecellen van een dun laagje silicium tussen een laagje fosfor en een laagje borium. Als zonlicht op deze cellen schijnt komen er elektronen vrij in de bovenste laag, wat een spanningsverschil veroorzaakt tussen de boven en de onderkant van de cel. Dit spanningsverschil, en vooral de ‘ophef-reactie’ in de cel, wordt gebruikt om energie uit te halen. De eerste zonnecollector werd al in 1883 uitgevonden door de Amerikaan Fritts, maar de eerste cel met silicium werd pas in 1941 gemaakt door Richard Ohl. Inmiddels is de cel al verder doorontwikkeld en is de opbrengst rendabel. In landen waar de zon veel schijnt, zoals in Spanje, worden hele vlaktes bebouwd met zonnepanelen.

Het voordeel van zonne-energie is dat je zelf ook zonnepanelen kunt laten plaatsen, en dat je met een dak van deze panelen al gauw een in groot deel van je eigen energieverbruik kunt voorzien.